تاریخچه مدیریت حمل و نقل بار

در راستای  اجرای ماده 9 قانون توسعه  حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه شماره 685/153362 مورخ 86/10/1 وقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره42/861 مورخ90/1/17 مجلس محترم شورای اسلامی وآئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوبه شماره 61585/ت42282ک مورخ 88/3/20و بند 4 ماده 3 آئین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 114342/ت41191ک مورخ 88/6/4  وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه اجرائی تبصره (1 )ماده (31)وماده( 32 ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره 159329/ت47187ه مورخ 91/8/15 هیئت محترم وزیران، مدیریت حمل و نقل بار شهری  شهرداری شیراز تشکیل گردیده است. 

 این مدیریت موظف به شناسائی مشکلات و معضلات و ساماندهی ، بهبود وضعیت و مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه با استفاده ازوسائل نقلیه باربر از جمله: انواع وانت ،کامیونت،کامیون ،کشنده ،تریلر و دیگر وسائل نقلیه  باربر ذیربط از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان،  مدیریت واعمال نظارت  برسامانه حمل و نقل عمومی  بار و نیز توسعه و ایجاد  ایستگاه ها،پایانه ها ،توقفگاه ها ،تعمیرگاه ها،  انبار ها بارانداز ها ودیگر تجهیزات  مورد نیاز وهمچنین ساماندهی و نظارت بر عملکرد ناوگان ومراکز امداد خودرو ویدک کش و .... با استفاده از امکانات  بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در انجام امور فوق ودر راستای  جابجایی  ایمن ،راحت ،ارزان،قابل اعتماد ومدیریت شده حمل و نقل باردرون شهری ودیگرخدمات ذیربط درشهر شیراز وحومه می باشد.


منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل بار
۱۸۵۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز می باشد
رئیس سازمان حمل و نقل بار
آرش نعمتی
آرش نعمتی
ساعت ملاقات حضوری :
سه شنبه هر هفته 9 الی 11 


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳